SCHÜCO Corona SI 82

Пластмасови системи за врати с 3 нива на уплътняване


Системата за врати Corona SI 82 е подходяща за редица приложения както в новото строителство, така и при ремонт и реновации на сгради. Чрез богата програма
от консумативи се гарантира висока степен на сигурност.

Характеристики и предимства:

 • Най-добри топлоизолационни свойства чрез термично прекъсване на прага
 • Приспособена и подготвена система за всички предлагани обкови на пазара
 • Термоизолирани комбинирани прагове по DIN 18025, възможност за избор: засилена със стъклено влакно пластмаса или алуминий
 • Строителна дълбочина 82 mm
 • Тесни видими ширини
 • Уголемена строителна дълбочина за по-голяма сигурност и защита срещу взлом
 • Геометрия на крилото: разместен контур
 • 5-камерна профилна система с оптимални изолационни качества
 • Три нива на уплътняване за оптимална защита срещу вятър, дъжд и шум
 • Сребристосиви уплътнения за белите профили за елегантна оптика
 • Скрито отводняване

 

SCHÜCO Corona SI 82+

Патентовано решение от алуминиеви свързващи профили за максимална топлозащита

Прозоречната система Corona SI 82+ има три нива на уплътняване и патентована технология на алуминиеви свързващи профили. Благодарение на индустриалното производство и голямото профилно разнообразие с нея могат да се реализират рентабилни прозорци за пасивни и нискоенергийни сгради с висок стандарт.

SCHÜCO Corona SI 82+ – предимства на системата

 • строителна ширина на профила от 82 мм
 • тесни видими ширини на профила от 120 мм при стандартни профилни комбинации
 • по-голяма строителна дълбочина за повече сигурност и защита от взлом
 • 8-камерен профил с максимални изолационни свойства
 • конструктивна интелигентност: концепцията на рамката се реализира с помощта на стомана и без изолираща пяна, като се избягват термични мостове
 • геометрия на крилото: четвъртразместеност със заоблени форми
 • висока статична сигурност чрез новоразработена патентована технология за алуминиеви свързващи профили
 • дизайн с меки форми за най-високи изисквания за хармонично оформление
 • сребристосиво уплътнение за белите профили за фина визия
 • според комбинацията на профилите и вида на остъкляването се постига коефициент на топлопреминаване до 0,8 W/(m²K)
 • 80% повече остъклена повърхност (т.е. повече светлина) при използването на Corona SI 82+ при същото ниво на топлоизолация в сравнение със стандартните прозорци

Прозоречната система Corona SI 82+ се използва предимно в новото строителство, но и в реновирането на стари сгради. Същевременно обширната гама от аксесоари осигурява висока степен на системна сигурност.

Технически параметри система Corona SI 82+

Системно изпитване: ift-Rosenheim
1 Пропускливост на въздуха според DIN EN 12207
2
клас 4
3 Плътност при кос дъжд според DIN EN 12208
4 9А и нагоре
5 Група на рамката според DIN 18055
6 група С
7 Стойност на топлопреминаване DIN EN 12412-2
8 Uf = 0,75 – 0,98 W/(m2K)
9 Шумоизолация според DIN EN 20140
10 до клас на шумоизолация SSK 4
11
Противовзломна защита DIN V ENV 1627 до 1630
12 WK 2

SCHÜCO Corona SI 82

Иновативна пластмасова система за рентабилно нискоенергийно строителство

Прозоречната система Corona SI 82 има три нива на уплътняване и конвенционална стоманена армировка. Благодарение на индустриалното производство и голямото профилно разнообразие с нея могат да се реализират рентабилни прозорци за нискоенергийни сгради с висок стандарт.Пластмасовата система Corona CT 70 MD със средно уплътнение се базира на 5-камерен профил. Тя се отличва с превъзходни топлоизолационни свойства и същевременно с тесни видими ширини на профила.

SCHÜCO Corona SI 82 – предимства на системата

 • строителна дълбочина на профила 82 мм
 • тесни видми ширини 120 мм
 • по-големи строителни дълбочини за повече сигурност и защита от взлом
 • геометрия на крилото: четвърт разместено със заоблени форми
 • 6-камерен профил с оптимални топлоизолационни качества
 • три нива на уплътняване за оптимална защита от вятър, дъжд и шумове
 • сребристосиво уплътнение при белите профили за фина визия
 • дизайн с меки форми за най-високите изисквания за хармонично оформление
 • според комбинацията на профилите и вида на остъкляването се достига коефициент на топлопреминаване до 0,9 W/(m²K)
 • 30% повече остъклена повърхност (т.е. повече светлина) при използване на Corona SI 82 при еднакво ниво на топлоизолация в сравнение със стандартните прозорци

Прозорците и прозоречните врати на системата Corona SI 82 могат да се използват в новото строителство, но и при реновиране на стари сгради. Същевременно обширната гама от аксесоари осигурява висока степен на системна сигурност.

Технически параметри система Corona SI 82:

Системно изпитване: ift-Rosenheim
1 Пропускливост на въздуха според DIN EN 12207
2 клас 4
3
Плътност при кос дъжд според DIN EN 12208
4 9А и нагоре
5 Група на рамката според DIN 18055
6 група С
7 Стойност на топлопреминаване DIN EN 12412-2
8 Uf = 1,1 W/m2K
9 Шумоизолация според DIN EN 20140
10 до клас на шумоизолация SSK 4
11 Противовзломна защита DIN V ENV 1627 до 1630
12 WK 2

SCHÜCO Corona CT 70 MD

Системи за прозорци и прозоречни врати за високи изисквания

Пластмасовата система Corona CT 70 MD със средно уплътнение се базира на 5-камерен профил. Тя се отличва с превъзходни топлоизолационни свойства и същевременно с тесни видими ширини на профила.

 

 

 

SCHÜCO Corona CT 70 MD – предимства на системата

 • основна строителна дълбочина от 70 мм
 • тесни видими ширини 120 мм при стандартни профилни комбинации
 • геометрия на крилото – разместено (Classic), четвърт разместено (Rondo) полуразместено (Cava)
 • иновативно оформление на полуразместеното крило (конквана форма) – абсолюто уникална на пазара
 • впечатляващи контури с меки, заоблени или скосени форми
 • стилни варианти за реновиране чрез различни стъклодържатели с атрактивен дизайн
 • оптимално съотношение на топлоизолация и стабилност
 • модерни сребристосиви EPDM-уплътнения за белите профили и черни – за кашираните
 • според профилната комбинация и вида на остъкляването се постига коефициент на топлопреминаване 0,9 W/(m²K)
 • според избора на профил и вида на остъкляването  е възможна звукоизолация до 47 dB

Свързването на системата Corona CT 70 MD с цветовата концепция на Corona позволява богат избор от над 20 дървесни и универсални декорации – едно- или двустранно каширани. Каширането се извършва с качествени високоустойчиви на атмосферни влияния и светлоустойчиви декоративни фолиа.

Технически параметри система Corona CT 70 MD:

Системно изпитване: ift-Rosenheim:
1 противовзломна защита DIN V ENV 1627 до 1630
2 WK2
3 Пропускливост на въздуха според DIN EN 12207
4 клас 4
5 Плътност при кос дъжд според DIN EN 12208
6 Група на рамката според DIN 18055
7 група С
8 Стойност на топлопреминаване DIN EN 12412-2
9 Uf = 1,3 – 1,5 W/m2K
10 Шумоизолация според DIN EN 20140
11 до клас на шумоизолация SSK 4

SCHÜCO Corona CT 70 AS

Пластмасови/ПВЦ прозорци/дограма

Пластмасовата система Corona CT 70 AS се базира на 5-камерен профил. Тя се отличава с превъзходни топлоизолационни качества при тесни видими ширини.

 

 

 

 

SCHÜCO Corona CT 70 AS – предимства на системата

 • основна строителна дълбочина 70 мм
 • тесни видими ширини от 120 мм при стандартни профилни комбинации
 • крилото е изравнено (Classic), четвърт разместено (Rondo) или полуразместено (Cava)
 • иновативно оформление на полуразместеното крило (конквана форма) – абсолютно уникално на пазара
 • впечатляващи контури с меки, заоблени форми и скосявания
 • стилни варианти за реновиране чрез различни стъклодържатели с атрактивен дизайн
 • оптимално съотношение на топлоизолация и стабилност
 • модерни сребристосиви  EPDM-уплътнения за белите профили и черни – за фолираните
 • според комбинацията на профилите и вида на остъкляването се постига коефициент на топлопроводимост до 0,9 W/(m²K)
 • според избора на профилите и вида на остъкляването се постига шумоизолация до 47 dB

Свързването на системата Corona CT 70 AS с цветовата концепция на Corona позволява богат избор от над 20 дървесни и универсални декорации с едно- или двустранни фолировки. Каширането се извършва с качествени, високоустойчиви на атмосферни влияния и светлоустойчиви декоративни фолиа.

Технически параметри система Corona CT 70 AS:

Системно изпитване: ift-Rosenheim:
1 Противовзломна защита DIN V ENV 1627 до 1630
2 WK2
3 Пропускливост на въздуха според DIN EN 12207
4 клас 4
5 Плътност при кос дъжд според DIN EN 12208
6 9А и нагоре
7 Група на рамката според DIN 18055
8 група С
9 Стойност на топлопреминаване DIN EN 12412-2
10 Uf = 1,3 – 1,5 W/m2K
11 Шумоизолация според DIN EN 20140
12 до клас на шумоизолация SSK 5

SCHÜCO Corona CT 70 AS Plus

Система за прозорци и врати с алуминиева капачка

 

Пластмасовите системи с външна алуминиева капачка печелят със своята стойностна оптика и отговарят на най-високите архитектурни изисквания.

SCHÜCO Corona CT 70 AS Plus:

 • Строителна широчина – 73,5 mm
 • Геометрия на крилото: полуразместен контур(Cava), четвърт разместен контур(Rondo) и разместен в равнините контур (Classic)
 • Висока устойчивост и дълговечност на алуминиевата капачка, тъй като тя е устойчива на атмосферните влияния
 • Лесна поддръжка на вътрешните пластмасови повърхности
 • Възможен избор на уплътнения в сребристосив или черен цвят
 • Възможна комбинация с конструкциите за зимни градини на Schüco WA 60 и WI 60 и фасадните конструкции FW 50+ и FW 60+
 • Могат да бъдат реализирани всички RAL и елоксирани цветове

Изключителното им предимство е във възможността за постигане на хармонична цялостна оптика при фасади на смесени жилищни и офисни сгради, при които се използват както алуминиеви така и пластмасови профили.

Tехнически параметри на система Corona CT 70 AS Plus:

Вътрешно системно изпитване
1 Противовзломна защита DIN V ENV 1627 до 1630
2 WK2
3 Пропускливост на въздуха според DIN EN 12207
4 клас 4 
5 Плътност при кос дъжд според DIN EN 12208
6
7 Група на рамката според DIN 18055
8 група С
9 Стойност на топлопреминаване DIN EN 12412-2
10 Uf = 1,3 – 1,5 W/m2K
11 Шумоизолация според DIN EN 20140
12 до клас на шумоизолация SSK 5