ПОПУЛЯРНО

 

SCHÜCO Corona SI 82 

Пластмасови системи за врати с 3 нива на уплътняване 

Системата за врати Corona SI 82 е подходяща за редица приложения както в новото строителство, така и при ремонт и реновации на сгради. Чрез богата програма
от консумативи се гарантира висока степен на сигурност.

Характеристики и предимства:

 • Най-добри топлоизолационни свойства чрез термично прекъсване на прага
 • Приспособена и подготвена система за всички предлагани обкови на пазара
 • Термоизолирани комбинирани прагове по DIN 18025, възможност за избор: засилена със стъклено влакно пластмаса или алуминий
 • Строителна дълбочина 82 mm
 • Тесни видими ширини
 • Уголемена строителна дълбочина за по-голяма сигурност и защита срещу взлом
 • Геометрия на крилото: разместен контур
 • 5-камерна профилна система с оптимални изолационни качества
 • Три нива на уплътняване за оптимална защита срещу вятър, дъжд и шум
 • Сребристосиви уплътнения за белите профили за елегантна оптика
 • Скрито отводняване

Corona CT 70 AS

Прозорци за високи изисквания

Системата Corona CT 70 е 5-камерна система с гумено уплътнение. Тя съчетава отлични топлоизолационни показатели с минимални видими ширини на профилите и три уникални варианта на външния контур на крилото. Правилно подбраните стоманени профили в рамката и крилото гарантират висока степен на устойчивост и дълготрайност на прозореца. Конструкцията и използваните материали допринасят за качествената шумоизолация. Двете степени на уплътняване са надеждна преграда срещу въздушното течение.

Характеристики и предимства:

 • Строителна широчина – 70 мм
 • Минимални видими широчини от 120 мм за стандартната комбинация профили
 • Иновативно геометрично оформление на полускосено крило /вдлъбната форма/
 • Стилни варианти за саниране на сгради чрез различни стъклодържатели с атрактивен дизайн
 • Оптимално съотношение между топлоизолация и устойчивост
 • Модерни сребристосиви ЕPDM – уплътнения за белите профили, черни ЕPDM – уплътнения за фолираните профили
 • В зависимост от профилната комбинация и стъклопакет с коефициент Ug = 1,1 W/m2K се постига общ коефициент на прозореца Uw = 1,3 W/m2K
 • В зависимост от профилната комбинация и стъклопакета е възможен клас на шумоизолация SSK 5

Технически параметри система Corona СТ 70 AS:

Системно изпитване: ift-Rosenheim
1 Противовзломна защита DIN V ENV 1627
2
WK2
3 Пропускливост на въздуха според DIN EN 12207
4 клас 2
5 Плътност при кос дъжд според DIN EN 12208
6
7 Група на рамката според DIN 18055
8 група А
9 Стойност на топлопреминаване DIN EN 12412-2
10 Uf = 1,5 W/m2K
11
Шумоизолация според DIN EN 20140
12
до клас на шумоизолация SSK 4SCHÜCO Corona SI 82+

Патентовано решение от алуминиеви свързващи профили за максимална топлозащита

Прозоречната система Corona SI 82+ има три нива на уплътняване и патентована технология на алуминиеви свързващи профили. Благодарение на индустриалното производство и голямото профилно разнообразие с нея могат да се реализират рентабилни прозорци за пасивни и нискоенергийни сгради с висок стандарт.

SCHÜCO Corona SI 82+ - предимства на системата

 • строителна ширина на профила от 82 мм
 • тесни видими ширини на профила от 120 мм при стандартни профилни комбинации
 • по-голяма строителна дълбочина за повече сигурност и защита от взлом
 • 8-камерен профил с максимални изолационни свойства
 • конструктивна интелигентност: концепцията на рамката се реализира с помощта на стомана и без изолираща пяна, като се избягват термични мостове
 • геометрия на крилото: четвъртразместеност със заоблени форми
 • висока статична сигурност чрез новоразработена патентована технология за алуминиеви свързващи профили
 • дизайн с меки форми за най-високи изисквания за хармонично оформление
 • сребристосиво уплътнение за белите профили за фина визия
 • според комбинацията на профилите и вида на остъкляването се постига коефициент на топлопреминаване до 0,8 W/(m²K)
 • 80% повече остъклена повърхност (т.е. повече светлина) при използването на Corona SI 82+ при същото ниво на топлоизолация в сравнение със стандартните прозорци

Прозоречната система Corona SI 82+ се използва предимно в новото строителство, но и в реновирането на стари сгради. Същевременно обширната гама от аксесоари осигурява висока степен на системна сигурност.

Технически параметри система Corona SI 82+

Системно изпитване: ift-Rosenheim
1 Пропускливост на въздуха според DIN EN 12207
2
клас 4
3 Плътност при кос дъжд според DIN EN 12208
4 9А и нагоре
5 Група на рамката според DIN 18055
6 група С
7 Стойност на топлопреминаване DIN EN 12412-2
8 Uf = 0,75 – 0,98 W/(m2K)
9 Шумоизолация според DIN EN 20140
10 до клас на шумоизолация SSK 4
11
Противовзломна защита DIN V ENV 1627 до 1630
12
WK 2SCHÜCO Corona SI 82

Иновативна пластмасова система за рентабилно нискоенергийно строителство

Прозоречната система Corona SI 82 има три нива на уплътняване и конвенционална стоманена армировка. Благодарение на индустриалното производство и голямото профилно разнообразие с нея могат да се реализират рентабилни прозорци за нискоенергийни сгради с висок стандарт.Пластмасовата система Corona CT 70 MD със средно уплътнение се базира на 5-камерен профил. Тя се отличва с превъзходни топлоизолационни свойства и същевременно с тесни видими ширини на профила.

SCHÜCO Corona SI 82 - предимства на системата

 • строителна дълбочина на профила 82 мм
 • тесни видми ширини 120 мм
 • по-големи строителни дълбочини за повече сигурност и защита от взлом
 • геометрия на крилото: четвърт разместено със заоблени форми
 • 6-камерен профил с оптимални топлоизолационни качества
 • три нива на уплътняване за оптимална защита от вятър, дъжд и шумове
 • сребристосиво уплътнение при белите профили за фина визия
 • дизайн с меки форми за най-високите изисквания за хармонично оформление
 • според комбинацията на профилите и вида на остъкляването се достига коефициент на топлопреминаване до 0,9 W/(m²K)
 • 30% повече остъклена повърхност (т.е. повече светлина) при използване на Corona SI 82 при еднакво ниво на топлоизолация в сравнение със стандартните прозорци

Прозорците и прозоречните врати на системата Corona SI 82 могат да се използват в новото строителство, но и при реновиране на стари сгради. Същевременно обширната гама от аксесоари осигурява висока степен на системна сигурност.

Технически параметри система Corona SI 82:

Системно изпитване: ift-Rosenheim
1 Пропускливост на въздуха според DIN EN 12207
2 клас 4
3 Плътност при кос дъжд според DIN EN 12208
4 9А и нагоре
5 Група на рамката според DIN 18055
6 група С
7 Стойност на топлопреминаване DIN EN 12412-2
8 Uf = 1,1 W/m2K
9 Шумоизолация според DIN EN 20140
10 до клас на шумоизолация SSK 4
11
Противовзломна защита DIN V ENV 1627 до 1630
12
WK 2


SCHÜCO Corona CT 70 MD

Системи за прозорци и прозоречни врати за високи изисквания

Пластмасовата система Corona CT 70 MD със средно уплътнение се базира на 5-камерен профил. Тя се отличва с превъзходни топлоизолационни свойства и същевременно с тесни видими ширини на профила.

SCHÜCO Corona CT 70 MD - предимства на системата

 • основна строителна дълбочина от 70 мм
 • тесни видими ширини 120 мм при стандартни профилни комбинации
 • геометрия на крилото - разместено (Classic), четвърт разместено (Rondo) полуразместено (Cava)
 • иновативно оформление на полуразместеното крило (конквана форма) - абсолюто уникална на пазара
 • впечатляващи контури с меки, заоблени или скосени форми
 • стилни варианти за реновиране чрез различни стъклодържатели с атрактивен дизайн
 • оптимално съотношение на топлоизолация и стабилност
 • модерни сребристосиви EPDM-уплътнения за белите профили и черни - за кашираните
 • според профилната комбинация и вида на остъкляването се постига коефициент на топлопреминаване 0,9 W/(m²K)
 • според избора на профил и вида на остъкляването  е възможна звукоизолация до 47 dB

Свързването на системата Corona CT 70 MD с цветовата концепция на Corona позволява богат избор от над 20 дървесни и универсални декорации - едно- или двустранно каширани. Каширането се извършва с качествени високоустойчиви на атмосферни влияния и светлоустойчиви декоративни фолиа.

Технически параметри система Corona CT 70 MD:

Системно изпитване: ift-Rosenheim:
1 противовзломна защита DIN V ENV 1627 до 1630
2 WK2
3 Пропускливост на въздуха според DIN EN 12207
4 клас 4
5 Плътност при кос дъжд според DIN EN 12208
6 Група на рамката според DIN 18055
7 група С
8 Стойност на топлопреминаване DIN EN 12412-2
9 Uf = 1,3 – 1,5 W/m2K
10 Шумоизолация според DIN EN 20140
11
до клас на шумоизолация SSK 4


SCHÜCO Corona CT 70 AS Plus

Система за прозорци и врати с алуминиева капачка

Пластмасовите системи с външна алуминиева капачка печелят със своята стойностна оптика и отговарят на най-високите архитектурни изисквания.

SCHÜCO Corona CT 70 AS Plus

 • Строителна широчина – 73,5 mm
 • Геометрия на крилото: полуразместен контур(Cava), четвърт разместен контур(Rondo) и разместен в равнините контур (Classic)
 • Висока устойчивост и дълговечност на алуминиевата капачка, тъй като тя е устойчива на атмосферните влияния
 • Лесна поддръжка на вътрешните пластмасови повърхности
 • Възможен избор на уплътнения в сребристосив или черен цвят
 • Възможна комбинация с конструкциите за зимни градини на Schüco WA 60 и WI 60 и фасадните конструкции FW 50+ и FW 60+
 • Могат да бъдат реализирани всички RAL и елоксирани цветове

Изключителното им предимство е във възможността за постигане на хармонична цялостна оптика при фасади на смесени жилищни и офисни сгради, при които се използват както алуминиеви така и пластмасови профили.


Tехнически параметри на система Corona CT 70 AS Plus:

Вътрешно системно изпитване
1 Противовзломна защита DIN V ENV 1627 до 1630
2
WK2
3 Пропускливост на въздуха според DIN EN 12207
4 клас 4 
5 Плътност при кос дъжд според DIN EN 12208
6
7 Група на рамката според DIN 18055
8 група С
9 Стойност на топлопреминаване DIN EN 12412-2
10
Uf = 1,3 – 1,5 W/m2K
11
Шумоизолация според DIN EN 20140
12
до клас на шумоизолация SSK 5


SCHÜCO Corona CT 70 AS

Пластмасови/ПВЦ прозорци/дограма

Пластмасовата система Corona CT 70 AS се базира на 5-камерен профил. Тя се отличава с превъзходни топлоизолационни качества при тесни видими ширини.

SCHÜCO Corona CT 70 AS - предимства на системата

 • основна строителна дълбочина 70 мм
 • тесни видими ширини от 120 мм при стандартни профилни комбинации
 • крилото е изравнено (Classic), четвърт разместено (Rondo) или полуразместено (Cava)
 • иновативно оформление на полуразместеното крило (конквана форма) - абсолютно уникално на пазара
 • впечатляващи контури с меки, заоблени форми и скосявания
 • стилни варианти за реновиране чрез различни стъклодържатели с атрактивен дизайн
 • оптимално съотношение на топлоизолация и стабилност
 • модерни сребристосиви  EPDM-уплътнения за белите профили и черни - за фолираните
 • според комбинацията на профилите и вида на остъкляването се постига коефициент на топлопроводимост до 0,9 W/(m²K)
 • според избора на профилите и вида на остъкляването се постига шумоизолация до 47 dB

Свързването на системата Corona CT 70 AS с цветовата концепция на Corona позволява богат избор от над 20 дървесни и универсални декорации с едно- или двустранни фолировки. Каширането се извършва с качествени, високоустойчиви на атмосферни влияния и светлоустойчиви декоративни фолиа.

Технически параметри система Corona CT 70 AS:

Системно изпитване: ift-Rosenheim:
1 Противовзломна защита DIN V ENV 1627 до 1630
2 WK2
3 Пропускливост на въздуха според DIN EN 12207
4 клас 4
5 Плътност при кос дъжд според DIN EN 12208
6 9А и нагоре
7 Група на рамката според DIN 18055
8 група С
9 Стойност на топлопреминаване DIN EN 12412-2
10 Uf = 1,3 – 1,5 W/m2K
11
Шумоизолация според DIN EN 20140
12
до клас на шумоизолация SSK 5


Прозорци Schüco AWS 75

Прозорци Schüco AWS - новото поколение прозорци

Новото поколение прозорци SCHÜCO AWS (Aluminium window system) обединява аспектите на дизайн и архитектура с функционални предимства. Подобрените коефициенти на топлопреминаване Uf и малките строителни широчини предоставят на архитекти и проектанти неизброими възможности за оформление.

Технически характеристики и предимства AWS 75 BS. HI

 • Много добра топлоизолация при строителна ширина 75 мм:
 • коефициент на топлопреминаване Uf от 2,0 W/m2K (при видима ширина 67 мм)
 • Невидими стъклодържатели Тесни видими широчини на профилите от 67 мм
 • Голяма зона на термопрекъсване чрез изолатори с вложки от пяна
 • Оптимизирани коекструдирани средни уплътнения
 • Богат асортимент профили с пфостени до 44 мм видима широчина, летящи делители и шпроси

Технически характеристики и предимства AWS 75. SI

 • Висококачествена топлоизолация при строителна ширина 75 мм: коефициент на топлопреминаване
 • Uf от 1,4 W/m2K (при видима ширина 117 мм) – съпоставим с този при дървени или пластмасови прозорци
 • Голяма зона на термопрекъсване чрез изолатори с вложки от пяна
 • Висока топлоизолация на фалца на стъклото чрез клин от пяна
 • Съвместимост с програмата за врати на Schüco

AWS 75.SI - топлоизолирана система със 75 mm строителна дълбочина с екстремно висока топлоизолираща способност, сравнима с дървените и пластмасови прозоречни системи.

Дизайнът е много по-обширно понятие, което не се изчерпва с придаването на форма и стил. Добрият дизайн е комплексен процес, при който се налага да се отговори на различни и противоречащи си изисквания: ергономичност, форма, обработка на повърхности, устойчивост, функционалност, екология, комфорт. При нас това означава по-голяма концентрация върху функционалността и съвършената форма. Повече концентрация върху техниката и ... повече комуникация с архитекти и проектанти.

  Прозорци Schüco AWS 65

  Новата серия прозорци Schüco AWS 70.HI предлага неизброимивъзможности за архитектурен дизайн.

  Новото поколение прозорци SCHÜCO AWS (Aluminium window system) обединява аспектите на дизайн и архитектура с функционални предимства. Подобрените коефициенти на топлопреминаване Uf и малките строителни широчини предоставят на архитекти и проектанти неизброими възможности за оформление.

  Технически характеристики и предимства

  • Отлична топлоизолация при строителна широчина 70 мм с коефициент на топлопреминаване на рамката Uf от 1,7 m2K (при видима ширина 117 мм)
  • Голяма зона на термопреминаване чрез изолатори с вложки от пяна
  • Опция за каса и крило в едва равнина и отваряне по вертикална и хоризонтална ос посредтвом манивела за тежки и големи елементи
  • Съвместимост с програмата за врати на Schüco
  • Невидими стъклодържатели
  • Богат асортимент профили с пфостени до 44 мм видима широчина, летящи делители и шпроси
  • Каси за вграждане във фасада за различни дебелини на стъклопакета

  Минималният брой унифицирани и по тази причина напълно съвместими един с друг строителни елементи значително улесняват архитекти и проектанти в процеса на тяхната работа. Прозорците SCHÜCO AWS могат да бъдат изпълнени във вариант на устойчивост срещу проникване с взлом до клас WK3 според DIN EN 1627, както и със специални функции за хора в неравностойно положение според DIN 18024, съотв. 18025.  Прозорци Schüco AWS 65

  Новата серия прозорци Schüco AWS 65 предлага неизброими възможности за архитектурен дизайн.

  Новото поколение прозорци SCHÜCO AWS (Aluminium window system) обединява аспектите на дизайн и архитектура с функционални предимства. Подобрените коефициенти на топлопреминаване Uf и малките строителни широчини предоставят на архитекти и проектанти неизброими възможности за оформление.

  Технически характеристики и предимства

  • Подобрен коефициент на топлопреминаване при
  • строителна широчина 65 мм
  • Голяма зона на термопрекъсване чрез изолатори
  • Тесни видими широчини на профилите от 67 мм
  • Невидими стъклодържатели
  • Богат асортимент профили с пфостени до 44 мм
  • видима широчина, летящи делители и шпроси
  • Каси за вграждане във фасада за различни
  • дебелини на стъклопакета

  Прозоречната система AWS 65 със стандартен контур посредством нисък мултифункционален праг с височина от 20 мм осигурява комфорт и възможност за ползване от възрастни и хора в неравностойно положение, което я прави подходяща при изграждането на болнични заведения.  ВИДЕО
  Двуцветна дограма с алуминиеви капачки  ПРОМОЦИИ
  Промоция на ПВЦ дограма с енергоспестяващи стъклопакети  прочетете повече...
  Запитване
  * Задължителни полета
  Име:*
  Телефон:*
  Е-мейл: 
  Описание:*


  НОВИ ОБЕКТИ

   - Капачкова окачена фасада Exalco 130


  Сладкарница Бене

  Болница Софиямед


   - Бонд в неограничени цветове


  Сладкарница Бене

  Сладкарница БЕНЕ


   - Структурна окачена фасада


  Обект - структурна окачена фасада

  Обект Бигла


   - Облицовки с БОНД


  Обект - структурна окачена фасада

  Банка Пиреус